Modern Poetry

By Giada Ramera for Flanelle MagazinePhotographer: Giada Ramera • @giada.ramera
Model 1: Natalia • @natalia.kaczorowskaa
Model 2: Thamires • @ucancallmethami
Stylist: Chiara Ruzzi • @chiararuzzistylist
Makeup Artist: Asja Redolfi • @asjaredolfi_makeup
Makeup Artist: Francesca Lana •  @fra_elle 
Clothes & Jewelry: Poethica • @poethica

 

 

 


Via Flanelle Magazine
[ View The Editorial on Flanelle Magazine ]

PREVIEW 2023